Αρ. πρωτ.: 21919/26.2.2016 Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2867/2-2-2016

Αρ. πρωτ.: 21919/26.2.2016 Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2867/2-2-2016

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 21919

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Ιωάννα Χασιώτου
Τηλέφωνο: 210 3332282

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ: - Βουλευτή κο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
(δια της αρμόδιας Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2867/2-2-2016

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016 εξαιρούνται όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Στο μεταξύ, το εφαρμοστικό πλαίσιο θα αποτελέσει αντικείμενο της νέας διαπραγμάτευσης.

Στα πλαίσια των συζητήσεων για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα διεκδικήσουμε για κάθε επί μέρους κατηγορία δανείων ρυθμίσεις που να προστατεύουν τους δανειολήπτες από επιθετικές πρακτικές. Για τα δάνεια με υποθήκη της πρώτης κατοικίας θα διεκδικήσουμε εξαιρέσεις στο πνεύμα τον παρεμβάσεων που ήδη έχουν γίνει στο «νόμο Κατσέλη». Για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναζητούμε ένα νέο πλαίσιο για την αναδιάρθρωση τους τόσο μέσα από παρεμβάσεις στο «νόμο Δένδια» όσο και μέσα από νέα εργαλεία.

Παράλληλα, προχωράμε στη δημιουργία ενός δικτύου με κέντρα ενημέρωσης δανειοληπτών, στη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής αποτίμησης πίστωσης και πλούτου, στην επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη» κ.α. Στόχος μας είναι να εξευρεθούν κοινωνικά δίκαιες λύσεις πέρα από αυτή της αγοράς, που να αντιμετωπίζουν το υπαρκτό πρόβλημα των «κόκκινων δανείων», το οποίο αποτρέπει σήμερα το τραπεζικό σύστημα από το να επιστρέψει σε συνθήκες κανονικού δανεισμού.


Ο Υπουργός
Γιώργος Σταθάκης

Πηγή: Taxheaven