Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1033023 ΕΞ 2016/1.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ2016/10.02.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1033023 ΕΞ 2016/1.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ.ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ2016/10.02.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1033023 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' Β και Δ'.

Ταχ. Δ/νση:Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο:210-6987427
FAX:210-6987408, 210-6987424
Ε-mail:finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1022133 ΕΞ 2016/10.2.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο.».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 457/Β'/24.02.2016, με την οποία, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της αρ. Φ.639/447/14-08-2002 (ΦΕΚ 1109/Β) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών». Με την εν λόγω τροποποίηση, καθορίζεται ότι η εποπτεία και ο έλεγχος των φορολογικών αποθηκών που είναι εγκατεστημένες εντός χώρου Ελεύθερης Ζώνης ασκείται από το Τελωνείο ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση των αποθηκών αυτών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven