Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/ 128/ 3.3.2016 Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26-02-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/ 128/ 3.3.2016 Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26-02-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015

Αθήνα, 03/03/2016
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/128

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.52.15.264, 265
FAX : 210.52.23.228
Ε-mail : asfika@ika.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ./νση : Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.52.91.768 - 770
FAX : 210.52.91.735
E-mail : diakanonismos@keao.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 437/26.2.2016 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση του αρ.28 του ν.4321/2015»


Σας κοινοποιούμε το αναφερόμενο στο θέμα έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι τυχόν επιβληθέντα από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πρόστιμα που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και προκύπτουν μετά τη χρονική περίοδο της ρύθμισης του αρ. 28 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, δεν οδηγούν τη ρύθμιση σε απώλεια και δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν.4152/2013).

Στις περιπτώσεις που υποβληθούν στις υπηρεσίες σας σχετικά αιτήματα και μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων τροποποιήσεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε για την εξυπηρέτηση των οφειλέτων με το Help Desk Καθυστερούμενων Οφειλών.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των κοινοποιούμενων οδηγιών θα χορηγηθούν με νεότερο έγγραφό μας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΠηγή: Taxheaven