Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1035254 ΕΞ 2016/3.3.2016 Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1035254 ΕΞ 2016/3.3.2016 Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375317-8
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 08/02/2016 αίτησή σας, με αριθμ. πρωτ. 1018606.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη, με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά, με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

2. Σύμφωνα με όσα τίθενται υπόψη μας στο αίτημά σας, μουσικό όργανο μεγάλης αξίας που έχετε στην κατοχή σας, λόγω του επαγγέλματός σας σαν μουσικός, πριν από έτος 1979, πρόκειται να το πουλήσετε.

3. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων περί φορολόγησης του ποσού που εισπράττεται από την πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας, σαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, διότι όταν αυτό το αντικείμενο αυτό αποκτήθηκε, δεν αποκτήθηκε με σκοπό να πουληθεί και συνεπώς, η μεταπώλησή του, δεν συνιστά μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με σκοπό την επίτευξη κέρδους.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Διευθυντής
Ευθύμιος Σαίτης

Πηγή: Taxheaven