Αριθ. πρωτ.: οικ. 11321/3.3.2016 Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 11321/3.3.2016 Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

ΑΘΗΝΑ 3 / 3/ 2016
ΑΡ. ΠΡ. : οικ. 11321

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Γ'

Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας: 115 26 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστασία Βιδάλη
Τηλέφωνο: 210 - 6911507 fax: 210 - 6918088

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.

Σας ανακοινώνουμε ότι στο 21 φύλλο της 21/2/2016, Τεύχος Α', της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ο νόμος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 76 του κεφαλαίου ΣΤ' (Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) του δημοσιευθέντος νόμου καθορίζεται ότι «Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-7-1993 π. δ. (Δ'/795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη».

Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης που λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, κατά τρία έτη από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ντόρα Γαλάνη
Αρχιτέκτων μηχ. - Πολεοδόμος

Πηγή: Taxheaven