Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1035205 ΕΞ 2016/2.3.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1035205 ΕΞ 2016/2.3.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 2/3/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1035205 ΕΞ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375138-9
Fax: 210 3375049
  
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. 1/20.1.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. τις αφήσεις των υπαλλήλων,

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α AMY ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 446211 ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
2 521807 ΚΟΥΒΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ
3 437202 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΑΙΤΗΣΗ

 

4 521625 ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
5 352542 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
6 353706 ΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ
7 400911 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
8 525907 ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ
9 352989 ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ
10 433904 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
11 431718 ΚΑΚΑΡΕΛΗ  

ΜΑΡΙΑ

 
ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ

 

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ


Β. Οι υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο fax 210 33 75 049.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του ΑυτοτελούςΤμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven