Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1035075 ΕΞ 2016/3.3.2016 Αποδοχή τραπεζικών επιταγών κατά τις ημέρες της «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών του έτους 2016

Αρ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1035075 ΕΞ 2016/3.3.2016 Αποδοχή τραπεζικών επιταγών κατά τις ημέρες της «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών του έτους 2016

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1035075 ΕΞ 2016
Σχετ: 1030397/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήματα Α,Δ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3630573
3628634
FAX: 210 3635077
 
ΘEMA: Αποδοχή τραπεζικών επιταγών κατά τις ημέρες της «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών του έτους 2016.

ΣΧΕΤ: Το ΔΠΕΙΣ Α 1032138 ΕΞ 2015 έγγραφο.

Σας ενημερώνουμε, ότι κατά το έτος 2016 οι ημέρες «ειδικής αργίας» διατραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 11 Ν.3336/2005, ΦΕΚ Α 96/20.04.05) είναι η 25η και η 28η Μαρτίου. Κατά την 28η Μαρτίου 2016 θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 29η Μαρτίου 2016.

Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω επιταγές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται-καταχωρούνται στο πινάκιο των ημερών που εισπράχθηκαν και να αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ανεξάρτητα από την αναγραμμένη ημερομηνία έκδοσής τους.Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευ. ΧατζηπαναγιώτουΠηγή: Taxheaven