Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016 Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016 Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Αθήνα, 18.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.:123 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 123/2016

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 2 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤAΙΡΕΙΕΣ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία …………………….. ΟΕ ιδρύθηκε στις 13/02/2014 με Β κατηγορία βιβλίων. Στις 14/10/2015 έγινε μεταβίβαση των μεριδίων των δύο εταίρων που συμμετείχαν στην Ο.Ε. κατά 50% σε δύο ανώνυμες εταιρείες και δημιουργήθηκε η εταιρεία ………………….. AE Ο.Ε. Τι κατηγορία βιβλίων θα πρέπει να τηρεί η νέα Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν κατά 50% δύο ανώνυμες εταιρείες .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Ο.Ε. στην οποία όλοι οι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες τηρεί τα λογιστικά της αρχεία με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και συντάσσει ισολογισμό.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven