Αρ. πρωτ.: ΔΒ4Α/ Γ32/ 50/ ΟΙΚ. 8003/ 4.3.2016 Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

Αρ. πρωτ.: ΔΒ4Α/ Γ32/ 50/ ΟΙΚ. 8003/ 4.3.2016 Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

Αθήνα, 04 -03-2016
Αρ. Πρ: ΔΒ4Α/Γ32/50/ΟΙΚ.8003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
EOΠYY
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων

Πληροφορίες: Χ.Κανή
Τηλ.:210 8110655, 575
Fax:210 8110694
Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι
E-mail: d6.t1@eopyy.gov.gr

Θέμα: «Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».

Σχετικά: 1. Το με αρ.πρωτ. ΔΒ4Α/οικ.26392/02.07.2015 έγγραφο
2. Η Υ.Α.Γ5/οικ.13547/19.02.2016 (ΦΕΚ Β' 416) Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
3. Η Υ.Α. 3457/14.1.2014 (ΦΕΚ Β' 64) αρ.11 παρ.4
4. Το με αρ.πρωτ.ΔΒ4Α/οικ.38646/13.10.2015 σχετικά με ηλεκτρονική προέγκριση pavilizumab
5. Το με αρ.πρωτ. 41481/02.11.2015 έγγραφο σχετικά με πρότυπο γνωμάτευσης για φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε μελάνωμα

Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 2) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/14.1.2014 (σχετικό 3) τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:


Α/Α

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

1

ALDURAZYME

LARONIDASE

2

BENLYSTA

BELIMUMAB

3

BOTOX

BOTULINUM TOXIN TYPE A

4

CAPRELSA

VANDETANIB

5

CEHADO

ALITRETINOIN

6

CEREZYME

IMIGLUCERASE

7

DAKLINZA

DACLATASVIR

8

DYSPORT

BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX

9

ELAPRASE

IDURSULFASE

10

ERIVEDGE

VISMODEGIB

11

ESBRIET

PIRFENIDONE

12

EXVIERA

DASABUVIR

13

EYLEA

AFLIBERCEPT

14

FABRAZYME

AGALSIDASE BETA

15

FORSTEO

TERIPARATIDE

16

HARVONI

SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR

17

ILARIS

CANAKINUMAB

18

IMBRUVICA

IBRUTINIB

19

JAKAVI

RUXOLITINIB

20

JETREA

OCRIPLASMIN

21

KEYTRUDA

PEMBROLIZUMAB

22

KUVAN

SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE

23

LUCENTIS

RANIBIZUMAB

24

LYNPARZA

OLAPARIB

25

MACUGEN

PEGAPTANIB SODIUM

26

MYOZYME

ALGLUCOSIDASE ALFA

27

NEUROBLOC

BOTULINUM TOXIN TYPE B

28

OFEV

NINTEDANIB

29

OLYSIO

SIMEPREVIR

30

OPDIVO

NIVOLUMAB

31

OZURDEX

DEXAMETHAZONE

32

PREOTACT

RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE

33

REMODULIN

TREPROSTINIL

34

REPLAGAL

AGALSIDASE ALFA

35

SOVALDI

SOFOSBUVIR

36

SYLVANT

SILTUXIMAB

37

SYNAGIS

PALIVIZUMAB

38

TAFINLAR

DABRAFENIB

39

VICTRELIS

BOCEPREVIR

40

VIEKIRAX

RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR

41

VISUDYNE

VERTEPORFIN

42

VPRIV

VELAGLUCERASE ALFA

43

XTANDI

ENZALUTAMIDE

44

YERVOY

IPILIMUMAB

45

ZAVESCA

MIGLUSTAT

46

ZELBORAF

VEMURAFENIB

47

ZYDELIG

IDELALISIB

48

ZYTIGA

ABIRATERONEΕπισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961/5.9.2013 (ΦΕΚ 2219 Β'/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β'/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου ΠειραιώςΠηγή: Taxheaven