Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 6/8.3.2016 Λειτουργία αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 6/8.3.2016 Λειτουργία αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Μακράκη
Τηλέφωνο: 210-52.26.226
FAX : 210- 52.22.994

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 6

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας κατά τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής».


Με αφορμή μεγάλο αριθμό παραπόνων και καταγγελιών που δεχόμαστε από συναλλασσόμενους πολίτες σχετικά με το κλείσιμο των αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας πριν τη λήξη του ωραρίου συναλλαγής, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 52/2014 ανακεφαλαιωτική εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας (ΑΔΑ: 716Ι4691ΩΓ-1Τ8), παρέχονται οδηγίες σχετικά με το ωράριο υποδοχής του κοινού και την εξυπηρέτηση των πολιτών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο και αναφορικά με τη λειτουργία των αυτόματων συστημάτων προτεραιότητας, τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις όπου λειτουργεί σύστημα προτεραιότητας θα πρέπει τα μηχανήματα απονομής αριθμού προτεραιότητας να παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου συναλλαγής. Επιπλέον, κάθε συναλλασσόμενος που έχει λάβει αριθμό προτεραιότητας πρέπει να εξυπηρετείται ακόμη και μετά το πέρας του ωραρίου συναλλαγής.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Υποκαταστημάτων οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και εν γένει της εύρυθμης λειτουργίας του Υποκαταστήματος.

Για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή και πιστή τήρηση των ως άνω οδηγιών.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμμ. Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠηγή: Taxheaven