Αρ. πρωτ.: Δ23/οικ. 11753/ 928/ 11.3.2016 Οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων

Αρ. πρωτ.: Δ23/οικ. 11753/ 928/ 11.3.2016 Οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων

Αθήνα, 11 / 03 /2016
Αρ.Πρ.Δ23/οικ.11753/928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδ.: 101 82
Τηλέφωνο: 210 5281152
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης
E-mail: dkaa.1@yeka.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων».


Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄) και μέχρι την έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. που θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ.5 του άρθρου 33 αυτού «Υγειονομική κάλυψη ανασφαλίστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων από τις Υπηρεσίες σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β΄).Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥΠηγή: Taxheaven