Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037013 ΕΞ 2016 668/4.3.2016 Σχετικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής της «Οικειοθελής Παροχής» της Ναυτιλιακής Κοινότητας - Η με αριθμ.πρωτ.2053/18-12-2015 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037013 ΕΞ 2016 668/4.3.2016 Σχετικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής της «Οικειοθελής Παροχής» της Ναυτιλιακής Κοινότητας - Η με αριθμ.πρωτ.2053/18-12-2015 ερώτηση

Αθήνα, 4-3-2016
Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1037013 ΕΞ 2016 668

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ :

ΚΟΙΝ:
2. Βουλευτή κ.Ν.Κούζηλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.2053/18-12-2015 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.2053/18-12-2015 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Ν.Κούζηλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Ν.4301/2014 (αρθρ. 42 και 56 - ΦΕΚ Α 223/7-10-2014-Δήλωση οικειοθελούς παρακράτησης), που αντικατέστησε τον Ν.4223/2013 (αρθρ.14):

Α) Το πλήθος των εταιρειών που ικανοποιούν τα κριτήρια του Νόμου, για το έτος 2014 είναι 449 ΑΦΜ και για το έτος 2015 413 ΑΦΜ.

Β) 2014 Βεβαίωση φόρου 41.094.317,36€ και είσπραξη 40.514.857,05€
2015 Βεβαίωση φόρου 46.551.039,43€ και είσπραξη 44.945.136,63€.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven