Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1040618 ΕΞ 2016/15.3.2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026978 ΕΞ 2016/15-2-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Οινόης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1040618 ΕΞ 2016/15.3.2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026978 ΕΞ 2016/15-2-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Οινόης

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Αρ.πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1040618 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, 
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο:210 6987507
Fax:2106987506
Email:ipr@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026978 ΕΞ 2016/15-2-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Οινόης


Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026978 ΕΞ 2016/15-2-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου I στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 626/Β/2016 (ΑΔΑ: ΩΑΘΕΗ-60Λ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο το Τελωνείο Οινόης όσο και η εταιρία Transcombi Express Α.Ε., ως Τελωνείο Ελέγχου και ως Φορέας Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης αντίστοιχα, οφείλουν να ενεργήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. Δ18Γ 5010083 ΕΞ 2014/28-4-2014 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΙ09Η- 491) με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. Δ18Γ 5008041 ΕΞ 2014/28-03-14 Απόφαση ΓΓΔΕ «Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου I στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας» (ΦΕΚ 967/Β/2014 - ΑΔΑ: ΒΙ04Η-368) προκειμένου ο χώρος να καταστεί κατάλληλος για την έναρξη λειτουργίας της Ελεύθερης Ζώνης.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven