Άρθρα Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου 2016

Άρθρα Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου 2016

Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις έξι (6) υποχρεωτικές εξαιρέσιμες ημέρες του έτους και εξομοιώνεται πλήρως προς Κυριακή. Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται κάθε εργασία και απασχόληση εργαζομένων, εκτός από αυτές που εκτελούνται νόμιμα κατά τις Κυριακές του έτους. (Β.Δ. 748/1966).

Όσοι μισθωτοί θα εργασθούν νόμιμα ή παράνομα κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μηνιαίου τους μισθού, αναλόγως του τρόπου αμοιβής τους, προσαυξημένο κατά 75%.

Όσοι ημερομίσθιοι δεν εργασθούν κατ' αυτήν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές επειδή λαμβάνουν πλήρη το μισθό τους παρότι δεν εργάζονται την ημέρα αυτή.

Εφέτος, το 2016, η 25η Μαρτίου συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) και επομένως οι μισθωτοί (δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι) που εργάζονται με 5θήμερο θα εργαστούν από την Δευτέρα 21/3 μέχρι και την Πέμπτη 24/3 αν εργάζονται 5θήμερο, και το Σαββάτο 26/3 αν εργάζονται 6ήμερο, χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.

Τυχόν αδικαιολόγητη απουσία των μισθωτών που αμείβονται με ημερομίσθιο πριν και μετά την Παρασκευή 25 Μαρτίου τους στερεί το δικαίωμα να ζητήσουν αμοιβή για την ημέρα αυτή (25/3). Αντίθετα, αν η απουσία γίνει μόνο την προηγουμένη ή μόνο την επομένη, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οφείλεται και το ημερομίσθιο της Παρασκευής 25/3.

Η ημέρα αναπαύσεως (ρεπό) για όσους εργαζομένους γενικά είχε προγραμματιστεί με την ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας.

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven