Αρ. πρωτ.: Φ. 11221/ 10155/ 414/7.3.2016 Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Αρ. πρωτ.: Φ. 11221/ 10155/ 414/7.3.2016 Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Αθήνα, 7/03/2016
Αρ. Πρωτ.: Φ. 11221/10155/414

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Ανδριάνα Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο : 210-3368125
Fax: 210-3368124

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ»


Σχετ.: το αριθμ. 186/1/25-1-2015 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τη διαμόρφωση του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος 2016, μετά την απαραίτητη ενημέρωση της υπηρεσίας μας από την αρμόδια Γεν. διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σας γνωρίζουμε ότι στην εξίσωση καθορισμού του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων, για το έτος 2015, χρησιμοποιείται η τιμή 693,35€, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από 1-10-2008 και ισχύει μέχρι σήμερα. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2016 θα καθορισθεί στο τέλος του έτους και θα γνωστοποιηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Πηγή: Taxheaven