Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ86/4/16.3.2016 Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ86/4/16.3.2016 Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2016

Αθήνα, 16/03/2016
Αριθ. Πρωτ. Σ86/4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2016.


Σας αποστέλλουμε το με αρ. πρωτ. Φ. 11221/10155/414/7.3.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/ νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ/σης και Κοιν. Αλληλεγγύης, σχετικά με τον προσδιορισμό του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. για το έτος 2016.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χαρίκλεια Γδοντάκη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven