Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ-Α' 0004346 ΕΞ 2016/17.3.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015

Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ-Α' 0004346 ΕΞ 2016/17.3.2016 Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015

Αθήνα, 17 Mαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ-Α΄ 0004346 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Α΄- Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιας Περιουσίας

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2
Τ.Κ.: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Σαριδάκη
Τηλέφωνο: 210 - 5249649
Fax: 210 - 5221613

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015»

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.:Γ.Γ.Δ.Π. 0018178 ΕΞ2015/30-11-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

Σε συνέχεια α) του παραπάνω σχετικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι εργασίες των Υπηρεσιών μας θα πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., β) της αναγκαιότητας για ενιαία τεχνική διαχείριση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4321/2015 (τροποποιήσεις του Ν.2971/2001 περί αιγιαλού – παραλίας – παλαιού αιγιαλού), γ) των ασφυκτικών χρονικών προθεσμιών που τίθενται από το άρθρο 27 του Ν.4321/2015, δ) των πολλών αιτημάτων εκ μέρους των Υπηρεσιών σας για τεχνική συνδρομή, σας διαβιβάζουμε το παρακάτω εγχειρίδιο τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 27 του Ν.4321/2015 με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα του Τμήματος 210-5249649, 210-5227621, 210-5221761.O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
ΝΙΚΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣΠηγή: Taxheaven