Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1036972 ΕΞ 2016/943/4.3.2016 Κατάσχεση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1036972 ΕΞ 2016/943/4.3.2016 Κατάσχεση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Αθήνα,04.3.2016

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1036972 ΕΞ 2016/943


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX: 210.32.35.135


ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 2935/5.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 2935/5.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τη Βουλευτή κυρία Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, σας γνωρίζουμε ότι στη με αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1262/10.12.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ. 2677Β'/11-12-2015) σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τον καθορισμό του ύφους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησής του και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 της Απόφασης αυτής ρητά ορίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης δεν απορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Επομένως, δεν έχει δοθεί καμιά εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών να κατάσχεται το επίδομα θέρμανσης από όσους δικαιούχους έχουν οφειλές στο Δημόσιο, αφού η ίδια ως άνω Απόφαση του Υπουργού και των Αναπληρωτών Υπουργών, η οποία είναι σε ισχύ, ορίζει ρητά το ακατάσχετο αυτού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 

 

Πηγή: Taxheaven