Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852/17.2.2016 Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης

Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852/17.2.2016 Στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης

Αθήνα,17/02/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1024815 ΕΞ 2016/ 852


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ  105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο :  210.33.75.066
FAX : 210.33.75.247 210.32.35.135ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2649/26-1-2016 ερώτηση.
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2649/26-1-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία ληξιπροθέσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά ανά Υπουργείο και ανά Υποτομέα, περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης στον πίνακα Δ.1, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr και συγκεκριμένα στην διαδρομή «Οικονομικά στοιχεία / Δελτία εκτέλεσης Προϋπολογισμού». Τα σχετικά προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Η εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου εξαρτάται άμεσα από τον ταμειακό προγραμματισμό με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες. Ο ρυθμός εξόφλησής τους για το τρέχον οικονομικό έτος θα εξαρτηθεί και από τη χρηματοδότηση από την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
Στοιχείο Δεκ- Δεκ- Δεκ- Δεκ- Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- Δεκ-
11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Γενική Κυβέρνηση 7.755 8.841 4.251 3.076 3.309 3.474 3.828 4.219 4.392 4.694 5.065 5.22 5.255 5.206 5.08 4.647
Κρατικός Π/Υ 851 793 221 157 244 253 281 479 526 602 754 729 632 590 553 451
Τακτικός Π/Υ 676 681 116 82 176 182 203 401 447 520 551 550 496 477 464 372
ΠΔΕ 175 111 106 75 68 71 78 78 79 82 203 179 137 114 89 79
Κρατικός Π/Υ ανά υττουργείο/φορέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2)  Βουλή των Ελλήνων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 121 48 34 17 10 12 10 34 47 57 65 55 56 47 45 23
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 16 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0
Διακυβέρνησης 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 98 32 33 16 8 10 8 32 44 54 63 53 53 45 43 21
Μακεδονίας και Θράκης 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4) Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 40 62 47 51 49 50 51 50 50 51 51 52 51 50 50 47
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 12 33 62 47 51 49 49 50 50 50 51 51 51 51 50 50 47
Τουρισμού 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5) Εθνικής Αμυνας 228 236 27 21 28 29 33 37 38 59 70 68 58 54 53 32
6) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 49 34 4 5 1 5 12 11 23 34 37 49 25 14 11 4
7) Εξωτερικών 10 72 34 0 0 0 0 1 1 20 20 7 3 2 1 0
8) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 5 8 4 5 6 9 6 7 7 10 10 12 8 9 8
9) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης 17 30 3 0 0 0 3 3 5 6 7 7 3 4 4 1
10) Υγείας 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11) Πολιτισμού και Αθλητισμού 9 11 7 6 0 1 2 1 3 4 4 4 5 5 6 4
12) Οικονομικών πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών 7 7 8 2 1 1 3 4 4 5 6 7 5 13 12 3
13) Γενικές Κρατικές Δαπάνες 13 0 8 0 5 109 110 111 275 276 284 285 293 297 301 292 283
14) Περιβάλλοντος και Ενέργειας 16 8 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0
15) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 315 242 32 38 34 34 37 46 55 60 180 153 100 75 58 37
                                 

Πηγή: Taxheaven