Αρ. Πρωτ : 26856/7.3.2016 Παράθεση στοιχείων και ενημέρωση για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση πόσων ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης μας

Αρ. Πρωτ : 26856/7.3.2016 Παράθεση στοιχείων και ενημέρωση για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση πόσων ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης μαςΑθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Αρ. Πρωτ : 26856
Σχετ.: 25869/7-3-2016ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ,
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 101 81

ΠληροφορίεςΔ.Σακαρέλη
Τηλέφωνο 213 15 14 461
Fax 210 38 43 391Θέμα: Απάντηση στο με Α.ΙΙ. 3563/29-2-2016 ερώτημα του βουλευτή του νομού Βοιωτίας, Ευάγγελου Μπασιάκου, σχετικά με την παράθεση στοιχείων για κίνητρα και φορολογικές κλίμακες των γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση και μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τον εκτιμώμενο αριθμό των επιχειρήσεων που μετακινήθηκαν,Θα θέλαμε καταρχάς να σας ενημερώσουμε ότι θα απαντήσουμε ως προ; το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας σχετικά με την τάση ή μη μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής καθώς αυτό μόνον άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε από τα υπάρχοντα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων 7ΐου δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
 

 

Εταιρείες / Χώρα Προέλευσης- Εγκατάστασης Αριθμός
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο 101
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 33
Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ 50
Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 281
Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 46
Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα 9
Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις με απορρόφηση Ελληνικών Εταιρειών από αντίστοιχη Κοινοτική (προς όλες τις χιιρες 20 14-2016) 14
Σύνολα 534


Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η υπηρεσία μας. με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο κατά την προηγούμενη περίοδο, υπέβαλλε σχετικά ερωτήματα τόσο στην  Πρεσβεία τη; χώρας μας στην Βουλγαρία (Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) όσο και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα:

I. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Βουλγαρία - Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφαλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:
- Μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (εργαζόμενο). Επίσης 6.000 (εκ των I 1.000) εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.
- Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές/καταχωρήσεις επιχειρήσεων, και οι οποίες στο σύνολο τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο (και βέβαια δημιουργία θέσεων εργασίας στη Βουλγαρία) όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.
- Επίσης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών1 το 2012 και το 2014 καταγράφηκε αποεπένδυση στην Βουλγαρία ύψους - 125.5 εκ. € και -Γ 0.3 εκ. θ αντίστοιχα.

2. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών (Πρεσβεία μας στην Κύπρο - ['ραφείο Εμπορικών & Οικονομικών υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό κυπριακών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει Ελληνικό νομικό πρόσωπο ή Ελληνικέ φυσικό Πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών σας γνωρίζουμε ότι:
- Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2014 ανήλθαν σε 87 εκ των οποίων οι περισσότερες είναι ρωσικιόν και ουκρανικών συμφερόντων.
- Νέες αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν στην Κύπρο το έτος 2015 ανήλθαν σε 71 εκ των οποίων και πάλι οι περισσότερες είναι ρωσικών και ουκρανικών συμφερόντων. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Κυπριακό Μητρώο ανέρχεται σε 227.840 εταιρείες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Πηγή: Taxheaven