Άρθρα Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία της Αγγλίας

Άρθρα Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία της Αγγλίας

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία της Αγγλίας

Επιστημονική ομάδα TaxExperts
www.taxexperts.gr/www.taxexperts.eu


Μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στην Αγγλία μέχρι το 2020, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας. Η ευμενέστερη φορολογία θα ωφελήσει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Αγγλία μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή εξ αποστάσεως.

Φορολογία εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών εταιρειών

Η Αγγλία έχει υιοθετήσει μία στρατηγική μείωσης της άμεσης φορολογίας των εταιρειών έχοντας διαχρονικά μειώσει το σχετικό συντελεστή. Πρόσφατα, ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών μειώθηκε από 21% σε 20%, ενώ βάσει των τελευταίων εξαγγελιών το συγκεκριμένο ποσοστό θα μειωθεί περαιτέρω στο 17% μέσα στο 2020.

Παράλληλα, το κατώφλι φορολόγησης για τις μικρές εταιρείες αναμένεται να αυξηθεί από £6.000 σε £15.000, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και διευκολύνοντας τις μικρότερες οντότητες να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές.

Σημαντικά αναμένεται να επηρεάσει την αγορά ακινήτων η μείωση στην επιβάρυνση βάσει χαρτοσήμου (Stamp Duty Land Tax rate – SDLT rate). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ από τα μέσα Μαρτίου 2016, εφαρμόζονται οι συντελεστές των ακόλουθων πινάκων ανάλογα με το αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο ή μισθωμένο.

Ιδιόκτητο ακίνητο

Τιμή αγοράς ή μεταβίβασης

Συντελεστής

0-£150.000

0%

£150.001 - £250.000

2%

£250.001 -

5%


Μισθωμένο ακίνητο

Παρούσα αξία μισθωμάτων

Συντελεστής

0-£150.000

0%

£150.001 - £250.000

1%

£250.001 -

2%


Επί της ουσίας, με το νέο πλαίσιο επήλθε μία ουσιαστική αλλαγή στη διάκριση μεταξύ μισθωμένων και ιδιόκτητων επαγγελματικών ακινήτων, με έναν ξεκάθαρο χειρισμό του καθενός από αυτά.

Στις αγοραπωλησίες ακινήτων, σημαντική επίδραση αναμένεται να έχει επίσης η μείωση του φόρου επί των κεφαλαιακών κερδών από 28% σε 20%.

Θέματα ΦΠΑ

Από το Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας δεν ανακοινώθηκαν αλλαγές αναφορικά με τους ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ αλλά καθορίστηκαν νέα κατώφλια αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής ή διαγραφής για σκοπούς ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Απριλίου 2016 το όριο εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ αυξήθηκε σε £83.000 από £82.000 και διαγραφής σε £81.000 από £80.000. Σημειώνεται ότι σε αυτή τη διαδικασία εντάσσονται κυρίως επιχειρήσεις μη εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως λιανικές πωλήσεις εξ’ αποστάσεως.

Φορολογία ιδιωτών

Η σημαντικότερη παρέμβαση στη φορολογική νομοθεσία φυσικών προσώπων σχετίζεται με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από £10.900 σε £11,500, αρχής γενομένης από το φορολογικός έτος Απριλίου 2017 – Απριλίου 2018. Στο ίδιο πλαίσιο, το εισόδημα ένταξης στη δεύτερη φορολογική κλίμακα, στην οποία επιβάλλεται ο υψηλότερος συντελεστής του 40%, προσαρμόζεται στις £45.000.

Παράλληλα, από τον Απρίλη του 2017 θα τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα Lifetime ISA, στο οποίο θα μπορούν φορολογούμενοι ηλικίας 18 έως 40 ετών να αποταμιεύουν μέχρι £20.000 ετησίως, να λαμβάνουν αποδόσεις μέχρι 25%, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που έχουν σωρευτεί σε μελλοντικό χρόνο για αγορά πρώτης κατοικίας ή ως εφάπαξ ποσό συνταξιοδότησης μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόρος επί των κεφαλαιακών κερδών μειώνεται σε 10% εφόσον το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου δεν ξεπερνά τις £31,785, δηλαδή εντάσσεται στην κατηγορία του βασικού συντελεστή (20%). Φορολογούμενοι που εντάσσονται στα υψηλότερα κλιμάκια εισοδήματος, θα επιβαρυνθούν με το νέο μειωμένο συντελεστή του 20%

Επίλογος

Το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνωρίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις μείωσης των φορολογικών συντελεστών και αύξησης του διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτικές φορολογικής ελάφρυνσης σε επίπεδο φυσικών και νομικών προσώπων. Πρακτικά, επιχειρείται η διασφάλιση κινήτρων ώστε να παραμείνει η φορολογητέα ύλη σε βρετανικά εδάφη και παράλληλα να γίνει προσέλκυση νέων επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα τη φήμη και το κύρος της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ελλάδα, περιορίζουν συνεχώς τα κίνητρα για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων αυξάνοντας της φορολογία, μεταβάλλοντας συνεχώς το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και δημιουργώντας κατ’ επέκταση ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας.  
Πηγή: Taxheaven