Αριθμ. πρωτ.: 9108/24.3.2016 Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων-Αποστολή των οδηγιών

Αριθμ. πρωτ.: 9108/24.3.2016 Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων-Αποστολή των οδηγιών

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016
Αριθμ.πρωτ. 9108

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β.Καρακικέ
Τηλέφωνο: 213 136 4733
Fax.: 213 136 4713

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων-Αποστολή των οδηγιών.


ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ. Δ24α/φ.32/Γ.Π οικ 13136/215/21.3.16 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της έναρξης άσκησης της αρμοδιότητας καταβολής προνοιακών επιδομάτων από τους διοικητικά υποστηριζόμενους έως σήμερα Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3Β του άρθρου 94 του ν.3852/2010 και του άρθρου 31 του ν.4257/2014, σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικές οδηγίες πληρωμής, σχέδιο εξουσιοδότησης για τη συνεργασία με την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» καθώς και το νέο πίνακα με τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στη διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων που μας διαβίβασε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης με το ανωτέρω σχετικό του και παρακαλούμε για την ορθή τους εφαρμογή.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΠηγή: Taxheaven