Αρ. πρωτ.: 6987/24.3.2016 Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13

Αρ. πρωτ.: 6987/24.3.2016 Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13

Αθήνα, 24 / 3 / 2016
Αρ. Πρωτ.: 6987
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ και ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ.: 115 26
Πληροφορίες: Η. Ζαχαρόπουλος
Τηλέφωνο: 210-6929013
FAX: 210-6918088
Internet: grammateia@dokk.minenv.gr

Θέμα : Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13.

Σχετ. : α) το με αρ. πρωτ. 79614/2227/π.ε./1-2-2016 (αρ. πρωτ. ΔΑΟΚΑ 6987/15-2-2106) έγγραφο Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας.
β) το με αρ. πρωτ. οικ. 84944/8037/16-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών.
γ) το με αρ. πρωτ. 30628/30-7-2014 έγγραφό μας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού και διευκρινίζοντας το (γ) σχετικό έγγραφό μας, σας γνωρίζουμε τα
εξής:

Οι εργασίες που προβλέπονται στη παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα αυθαίρετα τμήματα ιδιοκτησιών καθώς και σε εξ' ολοκλήρου αυθαίρετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες που έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των ν.3775/2009, ν.3843/2010 καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (οι οποίες μπορεί να γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης) επιτρέπεται μετά από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 επιτρέπεται, μετά από έκδοση άδειας δόμησης, η αλλαγή χρήσης αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί με άδεια δόμησης στις οποίες υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, στις αυθαίρετες κατασκευές ή τμήματα της ιδιοκτησίας (π.χ. πατάρι, κλειστός ημιυπαίθριος χώρος, κλπ.) για την αλλαγή χρήσης επιτρέπονται μόνο οι εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 ενώ για το υπόλοιπο νόμιμο τμήμα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή κτιρίου δεν υφίσταται περιορισμός για το είδος των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και ελέγχονται στο διάγραμμα δόμησης (π.χ. θέσεις στάθμευσης) θα υπολογίζονται επί των νομίμων επιφανειών (βάσει άδειας δόμησης) των αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίου για την νέα χρήση.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ντόρα ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχ. - ΠολεοδόμοςΠηγή: Taxheaven