Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1050713 ΕΞ 2016/28.3.2016 Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων σε λιμάνια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1050713 ΕΞ 2016/28.3.2016 Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων σε λιμάνια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1050713 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10   
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά, Δ. Τσετσέκου - Σ. Γαυγιωτάκη
Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 69 87 502
: 210-69 87 455 - 210-69 87 465
: 210-69 87 469
Fax : 210 69 87 506
E-mail : <ipr@otenet.gr>

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων σε λιμάνια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης.

ΣΧΕΤ: α) Το αριθμ. πρωτ. 15567/17-10-2014 έγγραφο του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».
β) Τα αριθμ. πρωτ. 271644/20-7-2015 και 279291/31-12-2015 έγγραφα του Δ.Α.Α. Α.Ε.
γ) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5013811 ΕΞ 3.6.2014 ΕΔΥΟ υπηρεσίας μας «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet-Αντικατάσταση της αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 ΔΥΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων - ICISnet».

Με αφορμή ερώτημα του Τελωνείου «Ελ. Βενιζέλος» σε σχέση με την αποστολή εμπορευμάτων ως εφόδια πλοίων που ελλιμενίζονται σε λιμάνια άλλων Κρατών Μελών με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής, και συγκεκριμένα όταν τα εξαγόμενα αυτά εμπορεύματα περιλαμβάνονται στο δηλωτικό της αεροπορικής εταιρείας με την ένδειξη «Χ», εκφορτώνονται στο αεροδρόμιο άλλου Κράτους Μέλους, με προορισμό τον εφοδιασμό τους σε πλοίο ελλιμενισμένο σε λιμένα του ίδιου Κράτους Μέλους και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 786 του Κανονισμού (ΕΚ) 2454/93, με τις οποίες ορίζεται ότι οι διατυπώσεις εξαγωγής που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του κανονισμού χρησιμοποιούνται και όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται με απαλλαγή από τους φόρους ως εφόδια πλοίων ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου.

2. Την αριθμ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ2011/17-3-2011 ΕΔΥΟ, σύμφωνα με την οποία η αποστολή εφοδίων σε πλοία και αεροσκάφη που σταθμεύουν σε λιμένες ή αερολιμένες άλλων Κ-Μ είναι πράξη εφοδιασμού και για την παράδοσή τους εφαρμόζονται οι διατυπώσεις της εξαγωγής. 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 περιπτώσεις α), β) και γ) του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α') σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 793β και των άρθρων 445, 448 του Κανονισμού (ΕΚ) 2454/93, όπου ορίζεται ότι στην περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που μεταφέρονται με αεροσκάφος ή πλοίο με απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης επιπέδου II, Τελωνείο Εξόδου είναι το αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου τα κοινοτικά εμπορεύματα φορτώνονται σε αεροσκάφος ή πλοίο με απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης επιπέδου II και προσδιορίζονται στην φορτωτική με καθεστώς «Χ» [Παράρτημα 3 της γ) ανωτέρω σχετικής].

Διευκρινίζεται ότι η διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού δύναται να οριστικοποιείται από το Τελωνείο Εξαγωγής, το οποίο εν προκειμένω συμπίπτει με το Τελωνείο Εξόδου κατά τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο 4 και συνεπώς η διαδικασία του εφοδιασμού θα ολοκληρώνεται στο Τελωνείο αυτό.

Ως εκ τούτου, η θέση 29 της διασάφησης εξαγωγής (Τελωνείο Εξόδου) θα συμπληρώνεται με τον κωδικό του Τελωνείου Εξαγωγής.

Τέλος, εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού με τη χρήση των διατυπώσεων εξαγωγής, κατά τις οποίες τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται με απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης επιπέδου II, εφαρμογή έχει η παράγραφος 5.9 του Μέρους Β' της ανωτέρω γ) σχετικής εγκυκλίου και η ολοκλήρωση του εφοδιασμού επιβεβαιώνεται με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου», το οποίο αποστέλλεται από το Τελωνείο Εξόδου στο Τελωνείο Εξαγωγής καθώς και την εν συνεχεία αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της Εξαγωγής».

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των τελωνείων αρμοδιότητάς τους για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   


O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven