Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 547/26.11.2015 Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 547/26.11.2015 Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 118654
Σχετ.: 39271

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Αρ. πρωτ.: 547
Ημερομηνία: 26-11-2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ και ΓΕΜΗ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ. Κ.: 101 81
Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη
Τηλέφωνο:213 15 14 303
Fax:  210 38 38 981
Mail: eathanasaki@gge.gr
 
Θέμα: Ερώτημα σχετικά με ημερομηνία Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης

Σε απάντηση του από 6-4-2015 ερωτήματος που θέσατε στην υπηρεσία μας σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, καταρχήν θα θέλαμε να ζητήσουμε την κατανόησή σας για την καθυστέρηση, η οποία οφείλεται αφενός στο φόρτο εργασίας της υπηρεσίας μας και αφετέρου, στο γεγονός ότι ήταν σε εξέλιξη έκδοση έγγραφων οδηγιών προς όλες τις ΥΓΕΜΗ, σχετικές με το ερωτήματα που μας θέτετε. Σας επισυνάπτουμε το εν λόγω έγγραφο με Α.Π. 82432/4.8.2015, προς ενημέρωσή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven