Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/2/11.4.2016 Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης ΟΓΑ και Δημοσίου για την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν.1140/1981

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/2/11.4.2016 Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης ΟΓΑ και Δημοσίου για την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν.1140/1981

Αθήνα, 11 / 4 / 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ22/2
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες :Μ. Πολυχρονοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου:2105215281
FAX: 2105228747
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης ΟΓΑ και Δημοσίου για την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν.1140/1981»


ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. Φ.1500/30091/1230(15)17-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α..

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.1500/30091/1230(15)17-3-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το περιεχόμενου του κοινοποιούμενου εγγράφου οι χρόνοι ασφάλισης ΟΓΑ και Δημοσίου λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν.1140/1981.

Το παρόν αποτελεί απάντηση σε σχετικά ερωτήματα των Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης και Έδεσσας.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven