Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1054079 ΕΞ 2016 Οι φόροι πλοίων που έχουν καταβληθεί  την τελευταία τριετία στο δημόσιο.- Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 260/29.2.2016 Α.Κ.Ε.

Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1054079 ΕΞ 2016 Οι φόροι πλοίων που έχουν καταβληθεί την τελευταία τριετία στο δημόσιο.- Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 260/29.2.2016 Α.Κ.Ε.

θήνα,05/04/2016 

Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1054079 ΕΞ 2016 1125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝsp;    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣ : Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβ/κού Ελεγχου τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 260/29.2.2016 Α.Κ.Ε.


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 260/29.2.2016 Α.Κ.Ε., που κατατέθηκε από τους ανωτέρω Βουλευτές, και ως το Ιο ερώτημα, σας αποστέλλουμε στοιχεία που αφορούν είσπραξη από τον φόρο πλοίων (είδος φόρου 1203), ως εξής:

 

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
2013 1203 ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 14.013.519,90
2014 1203 ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 13.154.712,39
2015 1203 ΦΟΡΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 17.617.781,18

 
2° ερώτημα: «Πόσες ναυτιλιακές εταιρείες και τι ποσό έχουν καταβάλλει το 2013,2014 και 2015 με βάση το «συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθέλούς φορολόγησης των εφοπλιστών», παρατίθεται ο πίνακας:


 

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ ΠΛΗΘΩΣ ΑΦΜ   ΕΙΣΠΡΑΞΗ
2014 6136 ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ/ΛΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ν.ΚΑΡ42 Ν.4301/2014 464   40.546.1151,35
2015 6136 ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ/ΛΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Ν.ΚΑΡ42 Ν.4301/2014 434   45.430.869,71


 


Σημειώνεται ότι για το έτος 2013 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στο Ν.4301/2014(αρθρ. 42 και 56 - ΦΕΚ A 223/7-10-2014).
Για τα λοιπά ερωτήματα δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία δεδομένου ότι:

3° ερώτημα: Στο Φορολογικό Μητρώο καταγράφονται και παρακολουθούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι επιχειρήσεις με Έδρα οπήν Αλλοδαπή προκειμένου να συναλλαχθούν ή να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην ελληνική επικράτεια ανάλογα με το σκοπό ή τη δραστηριοποίησή τους και κατηγοριοποιούνται κατά περίπτωση σε αντίστοιχες Νομικές Μορφές. Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα πρέπει να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια στα οποία ανταποκρίνεται ο χαρακτηρισμός 'offshore', για τις επιχειρήσεις των παραπάνω Αλλοδαπών Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων.
4°,5° ερώτημα: Δεν μπορούν να αντληθούν στοιχεία μόνο με το συγκεκριμένο κριτήριο ('Εφοπλιστής').

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 

Πηγή: Taxheaven