Αριθμ. πρωτ.: A 25624/1679/ 13.4.2016 Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Αριθμ. πρωτ.: A 25624/1679/ 13.4.2016 Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.:A 25624/1679

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Ι. Τζανέτος
Τηλέφωνο : 210 6508430
FAX : 210 6508451

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.


Σας αποστέλλουμε, για ενημέρωσή σας και για εφαρμογή, απόσπασμα του ΦΕΚ 55 Α΄ /05-04-2016 όπου δημοσιεύτηκε ο ν. 4378/2016. Με το άρθρο 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» παρατείνεται η διαδικασία χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας μέχρι και τις 20-05-2016, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1056260 ΕΞ 2016/7.4.2016 (ΑΔΑ: ΩΒ0ΒΗ-1Φ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνουμε ότι η ως άνω ρύθμιση εφαρμόζεται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας (επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνων) που θα αποσυρθούν μέχρι 20-05-2016, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών. Σε κάθε περίπτωση ως προς την διαδικασία και την εφαρμογή του μέτρου αυτού ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 (ΦΕΚ Α΄ 246/2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Η Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
α.α.
Τ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ι. ΤζανέτοςΠηγή: Taxheaven