Αρ. πρωτ.: Β1/οικ. 27850/1387/ 18.4.2016 Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/ 2015)

Αρ. πρωτ.: Β1/οικ. 27850/1387/ 18.4.2016 Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/ 2015)

Παπάγου, 18 / 04 / 2016
Αρ. Πρωτ.: Β1 / οικ. 27850 / 1387

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1308464
Fax : 210 6508491

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/ 2015)

Σας κοινοποιούμε την παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/ 2015), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ.3 του άρθρου 14 του Νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α' / 2010). Με την τροποποίηση αυτή η υποχρέωση αντικατάστασης των ΦΔΧ οχημάτων με άλλα νεότερης κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV σε περίπτωση μεταβίβασης, ισχύει μετά την παρέλευση δέκα ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (δηλαδή από 27 Ιανουαρίου 2022).Ο Διευθυντής
Τρ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου

Πηγή: Taxheaven