Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/79/οικ. 11514/ 19.4.2016 Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/79/οικ. 11514/ 19.4.2016 Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Αθήνα, 19 Απριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/79/οικ.11514

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340, 321
Fax : 213 1313389
hrm@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Σας ενημερώνουμε για τη μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα την Τρίτη 3 Μαΐου 2016, επειδή συμπίπτει με τη Κυριακή του Πάσχα (Υ.Α ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/11/οικ.10346/8.4.2016, ΦΕΚ Β’ 1004/12-04-2016, ΑΔΑ: Ψ1Χ1465ΦΘΕ-ΛΣΔ).Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven