Αρ. πρωτ.: οικ. 18951/21.4.2016 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης

Αρ. πρωτ.: οικ. 18951/21.4.2016 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: οικ. 18951

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 213 136 1387
Fax : 213 136 1286
e-mail : e.vastardi@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης


ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 42/2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια οδηγιών της υπηρεσίας μας σχετικά με την εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε περιπτώσεις που πολίτες τρίτων χωρών δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και δεδομένου ότι το ΙΚΑ δεν έχει ακόμη προβεί σε έκδοση σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και ενόψει συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας, όπως αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από τον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα και στο διάστημα που μεσολαβεί, όπως απέχουν από κάθε απορριπτική ενέργεια, στις περιπτώσεις εκείνες που εκκρεμεί η προσκόμιση του αποδεικτικού εξαγοράς απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, πέραν του εξαμήνου και εφόσον ο φάκελος με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες σας και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος θεμελιώνει το εν λόγω δικαίωμα και μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης και έως τη συμπλήρωση εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς.

Τέλος, σε συνέχεια ερωτημάτων, των οποίων η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες σας οφείλουν να εξετάζουν την πλήρωση της προϋπόθεσης της ασφαλιστικής ικανότητας, χωρίς περαιτέρω έλεγχο του εάν αυτή κατοχυρώθηκε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα της υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν διαδικασία επαναφοράς στη νομιμότητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης ΠαπαδόπουλοςΠηγή: Taxheaven