Αρ. πρωτ.: Β1/ 26322/1345/ 22.4.2016 Εξαγορά μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.10 περ.β του ν.3887/10, όπως ισχύει

Αρ. πρωτ.: Β1/ 26322/1345/ 22.4.2016 Εξαγορά μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.10 περ.β του ν.3887/10, όπως ισχύει

Παπάγου, 22 / 04 / 2016
Αρ. Πρωτ.: Β1 / 26322 / 1345
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1308464
Fax    : 210 6508491

ΘΕΜΑ : Εξαγορά μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.10 περ.β του ν.3887/10, όπως ισχύει.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. Β1/18625/1468/11 Απριλίου 2014 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν.3887/2010 - Διευκρινήσεις για μεταβιβάσεις ΦΔΧ - Εισφορά για αρχική χορήγηση ΦΔΧ» εγκύκλιος της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙ091-58Ψ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν ερωτημάτων Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας, υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να αποδειχθεί η εξαγορά μεταφορικών επιχειρήσεων, η προσκόμιση βεβαίωσης ΟΑΕΕ, από την οποία προκύπτει ότι μεταβιβάζεται το σύνολο των ΦΔΧ παλαιού μεταφορέα, κρίνεται απαραίτητη.

Για λόγους διασταύρωσης της εγκυρότητας των αναφερόμενων στην εν λόγω βεβαίωση του ΟΑΕΕ, και για την κάλυψη τυχόν αμφιβολιών, παρακαλείστε, σε κάθε περίπτωση, να αναζητείτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου μας, με χρήση του ονοματεπώνυμου και πατρώνυμου ή /και ΑΦΜ (όπου αυτό είναι εφικτό), εάν ο εν λόγω μεταφορέας έχει στην κατοχή του άλλο ΦΔΧ όχημα. Παράλληλα θα λαμβάνετε υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο ΦΔΧ όχημα (ολόκληρο ή ποσοστό ιδιοκτησίας) πέραν των εμφανιζόμενων στη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε..Ο Διευθυντής
Τρ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. ΣταθουλοπούλουΠηγή: Taxheaven