Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ 29.2.2016 Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

Αθήνα, 29.02.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 401 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 401/2016

ΘΕΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η περίπτωσή μας αφορά συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή υπό διαλυτική αίρεση και τρόπο, με το οποίο το 1972 μεταβιβάσαμε οικόπεδο, στο οποίο ο δωρεοδόχος ήταν υποχρεωμένος να αναγείρει κτίσμα (μουσείο) και να το λειτουργεί με δικά του έξοδα, πράγμα το οποίο έγινε. Σήμερα με αίτημά του ο δωρεοδόχος ζητά να γίνει ανάκληση της δωρεάς και να περιέλθει στην κυριότητα της Τράπεζας το οικόπεδο και το κτίσμα. Το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο λογαριασμό και σε ποια αξία θα πιστωθεί η αξία του οικοπέδου και του κτίσματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, το οικόπεδο και το κτίσμα θα καταχωρηθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς (γης και κτιρίων), με την εύλογη αξία τους και ισόποση πίστωση λογαριασμού κέρδους στα αποτελέσματα.

Τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν από τη συναλλαγή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven