ΠΟΛ.1056/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/Ε

ΠΟΛ.1056/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/Ε

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Αριθ.Πρωτ: ΠΟΛ.1056

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Εφραιμίδου
Τηλέφωνο : 210- 3642570
FAX : 210-3642251

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1056/2016

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις:» (ΦΕΚ 55 Α΄).


Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.» που δημοσιεύτηκε στις 5 Απριλίου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 55 Α΄ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της περ. α της παραγράφου 1 ορίζεται ότι οι σχετικές διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αφορούν σε παραλαβή καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, κυλινδρισμού μέχρι 2000 κ.ε. που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισμών ΕΚ 715/2007 και 692/2008 (EURO 5 & EURO 6) και η φορολογητέα τους αξία είναι μικρότερη των 20.000 ευρώ.

Η κατά τα προηγούμενα φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.

Σημειώνεται ότι το κριτήριο της φορολογητέας αξίας δεν υφίσταται για τα φορτηγά αυτοκίνητα της παραγράφου 2, όπου ισχύει το κριτήριο του μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.05.2016 και έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 4, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι 31.05.2016.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4378/2016 αρχίζει από 5/4/2016, ημερομηνία δημοσίευσής στο ΦΕΚ.

Περαιτέρω, εξακολουθούν αναλογικά να ισχύουν τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1037/22.2.2011,ΠΟΛ1050/15.3.2011,ΠΟΛ1074/8-4-2011 και ΠΟΛ.1091/30-3-2012, αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αποσυρόμενων οχημάτων (να έχουν καταβληθεί για το έτος της απόσυρσης καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών, διαδικασία οριστικής διαγραφής, χορήγηση βεβαίωσης κ.τ.λ).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven