Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/100/31.3.2016 Εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΑΕΕ και για απόδοση δαπάνης παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ - Υποβολή αιτήσεων για Νοσηλεία στο εξωτερικό στις αρμόδιες υπηρεσ

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/100/31.3.2016 Εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΑΕΕ και για απόδοση δαπάνης παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ - Υποβολή αιτήσεων για Νοσηλεία στο εξωτερικό στις αρμόδιες υπηρεσ

Αθήνα, 31 / 3 / 2016
Αριθ. Πρωτ. Γ99 / 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
FAX : 210 52 28 747
E – mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΑΕΕ και για απόδοση δαπάνης παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ - Υποβολή αιτήσεων για Νοσηλεία στο εξωτερικό στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ»


Σχετικά: α. το Φ.80000/2623/176/29.3.2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ
β. η εγκύκλιο 58/2012 ΙΚΑ
γ. το με αριθ. πρωτ.Γ99/270/2.9.2014 Γενικό Έγγραφό μας

Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Α. Όπως είναι γνωστό, έπειτα από τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ και την κατάργηση του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σας έχουν δοθεί οδηγίες για τη σταδιακή μεταφορά και ένταξη των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στο φορέα τους. Έτσι, παραμένουν μέχρι σήμερα και εξυπηρετούνται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσο για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας όσο και για
θέματα χορήγησης παροχών ασθένειας, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη.

Έπειτα από συνεννόηση μεταξύ των Διοικήσεων των φορέων έγινε δεκτό ότι η ως άνω κατηγορία συνταξιούχων, θα πρέπει να απευθύνεται πλέον στο φορέα της (ΟΑΕΕ) για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας (χορήγηση, διακοπή, ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας κ.α) και για θέματα χορήγησης παροχών ασθένειας σε είδος στον ΕΟΠΥΥ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ΟΑΕΕ, με το αριθ.ΓΕΝΔΙΠΑΡ/53/497970/31-3-2016 έγγραφό του, ενημέρωσε ότι από 1/4/2016 όλοι οι συνταξιούχοι του θα εξυπηρετούνται πλέον για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τις Υπηρεσίες του και για θέματα χορήγησης παροχών σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ.

Όσον αφορά τη χορήγηση των παροχών αυτών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων μας θα συνεχίσουν να τις χορηγούν μέχρι 30/4/2016, ενημερώνοντάς τους όμως παράλληλα ότι από τον επόμενο μήνα θα εξυπηρετούνται εφεξής μόνο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας τους.

Β. Επίσης, στο πλαίσιο της σταδιακής ανάληψης και άσκησης των αρμοδιοτήτων για χορήγηση παροχών σε είδος σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες του, έγινε δεκτό ότι μετά την 30/4/2016 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δεν θα δέχονται πλέον αιτήματα για έγκριση δαπάνης νοσηλείας στο εξωτερικό και οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Τα παραληφθέντα αιτήματα μέχρι την 30/4/2016 θα διεκπεραιωθούν από τις Υπηρεσίες μας.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven