Αριθμ. πρωτ.: οικ Α 20500/1437/ 11.5.2016 Διευκρινίσεις επί του τρόπου υπολογισμού των ορίων απόσυρσης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων κατά το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει

Αριθμ. πρωτ.: οικ Α 20500/1437/ 11.5.2016 Διευκρινίσεις επί του τρόπου υπολογισμού των ορίων απόσυρσης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων κατά το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: οικ Α 20500/1437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ.: 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Σαρρή
Τηλέφωνο: 210 650 8094, 213 1308094
FAX: 210 6508451
e-mail: k.sarri@yme.gov.gr
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του τρόπου υπολογισμού των ορίων απόσυρσης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων κατά το ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει.

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ορίων απόσυρσης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α' 82), όπως ισχύει, και για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών διευκρινίζονται τα εξής:

1. Με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 5 των άρθρων 89 και 92 του ν.4070/2012, θεσπίζονται- με κριτήριο τον κυβισμό και την έδρα- διοικητική μονάδα- τα όρια απόσυρσης των Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ αυτοκινήτων, αντιστοίχως.

Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της ίδιας ως άνω παραγράφου των άρθρων 89 και 92 του νόμου, τα όρια υπολογίζονται από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους, για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ως καινούργια, και από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου, για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα.

2. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι, χρονική στιγμή εκκίνησης υπολογισμού των ορίων απόσυρσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι:

α. η ημερομηνία ταξινόμησης, για αυτά που ταξινομήθηκαν ως καινούργια, και

β. η 1η ημέρα του επόμενου έτους από το έτος κατασκευής για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
Μ.ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Κατερίνα ΣαρρήΠηγή: Taxheaven