Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 9/27.4.2016 Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 9/27.4.2016 Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ

Αθήνα 27/4/2016
Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/5/642717

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 – Τ.Κ 10431 – ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. Ε.ΓΚΑΓΚΑ-Μ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ΤΗΛ.:210.52.74.377 και 372
FAX :210.52.20.504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9

ΘΕΜΑ : «Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. , ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ»


ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Φ.60000/222/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κατόπιν ερωτήματος που απευθύναμε, το εποπτεύον Υπουργείο με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του μας ενημέρωσε ότι για τις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω γήρατος ή αναπηρίας του ΟΑΕΕ που αναλαμβάνουν μη μισθωτή απασχόληση σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ΕΟΧ, Ελβετίας η οποία στην Ελλάδα θα ασφαλιζόταν στον ΟΑΕΕ, δεν θα βρίσκουν εφαρμογή οι αντισωρευτικές διατάξεις της καταστατικής μας νομοθεσίας αρθ. 32 Π.Δ. 258/2005.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Δ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Φ.ΦΡΑΓΚΟΣΠηγή: Taxheaven