Αριθ. Πρωτ.: 24857/12.5.2016 Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο - Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Αριθ. Πρωτ.: 24857/12.5.2016 Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο - Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.: 24857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132161429
Fax: 2105237254
Πληροφορίες:
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Προοπτικές και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο - Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 4335/29-3-2016 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει, μέσω της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σε στοχευμένες δράσεις απλοποίησης διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών με πολίτες:

Α) Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση:

Μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της ενσωμάτωσης σε αυτήν θεραπευτικών πρωτοκόλλων απλοποιείται η διαδικασία συνταγογράφησης τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ασθενείς, ελαχιστοποιείται η εμφάνιση ιατρικών λαθών και διευκολύνεται ο έλεγχος ορθής συνταγογράφησης και η παρακολούθηση του κόστους για τους ασφαλιστικούς φορείς.

Β) Εθνικό Διαδικτυακό Σύστημα Κλεισίματος Ιατρικών Ραντεβού (eRbV): Προγραμματισμός ραντεβού μέσω διαδικτύου με ιατρούς του ΠΕΔΥ, ιδιώτες - συμβεβλημένους ιατρούς ΕΟΠΥΥ, καθώς και με ιατρούς στα Κέντρα Υγείας και στα Εξωτερικά Ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Το σύστημα μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλα οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους ασφαλισμένους και οδηγεί σε πιο εύκολη και κυρίως διαφανή συναλλαγή με τις υπηρεσίες του κράτους αλλά και με τους ιδιώτες ιατρούς του EOΠΥΥ.

Γ) Συνοπτικός φάκελος Ασθενή:

Δημιουργία ιατρικού φακέλου με βάση τα πρότυπα του πιλοτικού έργου epsos (patient summary) με ενεργή συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της υγείας τους μέσω της πρόσβασης στα δεδομένα του φακέλου τους αλλά και της συγκατάθεσης στον ιατρό που επιθυμούν.

Μέσω του ΑΜΚΑ τα ανωτέρω συστήματα διαλειτουργούν πλήρως μεταξύ τους δίνοντας συνολική εικόνα στους ενδιαφερόμενους για συναλλαγές που σχετίζονται με την Υγεία.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κ. Ε. Μπασϊάκο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven