Αριθ. Πρωτ.: 47197/6.5.2016 Στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο -Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4695/12-4-2016

Αριθ. Πρωτ.: 47197/6.5.2016 Στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο -Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4695/12-4-2016

Αθήνα, 6 Μαΐου 2016
Αρ. Πρωτ.: 47197

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας: 10180
Πληροφορίες: Ι.Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο: 2103332875

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κο Νικήτα Κακλαμάνη (διά της αρμόδιας Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4695/12-4-2016

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Νικήτας Κακλαμάνης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ, έχει ολοκληρωθεί το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και βρισκόμαστε στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας για την ενσωμάτωσή της.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου παρακολουθούν την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν σε δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο στα Ελληνικά δικαστήρια και διερευνάται η επίλυση του προβλήματος με σκοπό την εύρεση της «χρυσής τομής» ανάμεσα στους δανειολήπτες και τα πιστωτικά ιδρύματα.


Ο Υπουργός
Γιώργος Σταθάκης

Πηγή: Taxheaven