Αρ. πρωτ.: ΔΤΔΓ 1059875 ΕΞ 2016/13.4.2016 Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔΓ 1059875 ΕΞ 2016/13.4.2016 Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004

Αθήνα, 13/04/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ1059875ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Φ. Καβαζαράκη
Τηλέφωνο:210-6987445
FAX:210 6987459
Email:d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004

Σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 136/2004 (άρθρα 6 και 7) και 282/2004 (άρθρα 5 και 6) και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, οι κτηνιατρικές αρχές που λειτουργούν στα σημεία της χώρας που είναι σημεία εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. (Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου, σημεία εισόδου υπό παρέκκλιση σύμφωνα με την απόφαση 94/641/ΕΚ) δύνανται, παρουσία των υπαλλήλων των κατά τόπους αρμοδίων τελωνειακών αρχών και σε συνεννόηση μαζί τους, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που διατίθενται στις τελωνειακές υπηρεσίες όπως δηλωτικά, λίστα εμπορευμάτων (packing list) ή άλλα εμπορικά έγγραφα που επιτρέπουν το διασταυρωτικό έλεγχο των φορτίων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος. Οι Τελωνειακές αρχές παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες στους υπαλλήλους των ΣΥΚΕ και των σημείων εισόδου:

α) εκ των υστέρων, κατόπιν αιτήσεως αυτών στην αρμόδια τοπική τελωνειακή Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα που θα έχουν συμφωνηθεί και από τις δύο αρμόδιες Αρχές ή κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη, ή

β) σε πραγματικό χρόνο, με την παρουσία των κτηνιάτρων στα τελωνειακά καταστήματα, βάσει μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί στα υποσυστήματα Δηλωτικών/Διαμετακόμισης-κατά περίπτωση- του ICIS net, για τα εμπορεύματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος που τελούν σε αναμονή εισόδου.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με τις κατά τόπου αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven