Αριθ. πρωτ.: οικ. 17428/18.5.2016 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων - Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αριθ. πρωτ.: οικ. 17428/18.5.2016 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων - Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α' Βαθμού

Αθήνα, 18 Μαΐου 2016
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 17428
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Σταδίου 27
Τ.Κ.:10183 Αθήνα
Πληροφορίες:Ι. Τζήμα, Α. Πατσιαβούρα
FAX:213-1364399, 213 1364380
213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων - Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α' Βαθμού


ΣΧΕΤ.: Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30.3.2016 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΑΔΑ : 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που αφορά στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και το σύστημα προαγωγών στη Δημόσια Διοίκηση, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την ως άνω εγκύκλιο ερμηνεύονται διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν μετά τον ν.4369/2016 και ειδικότερα το Μέρος Γ' αυτού, με τις οποίες ρυθμίζονται, παγίως και μεταβατικά, θέματα που αφορούν εν γένει στην βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Δεδομένου ότι στο Μέρος Γ' του νέου νόμου εμπεριέχονται ομοίου περιεχομένου διατάξεις και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σας γνωρίζουμε ότι τα οριζόμενα στην ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των ΟΤΑ Α' Βαθμού, το οποίο υπάγεται στις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε τα εξής:

■ Ως προς τις άμεσες ενέργειες της Διοίκησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες Προσωπικού των ΟΤΑ Α' Βαθμού, ανεξαρτήτως της μη λειτουργίας των υπηρεσιακών τους συμβουλίων λόγω λήξης της θητείας των μελών τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4369/2016, υποχρεούνται στην τήρηση των οριζομένων στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30.3.2016 εγκύκλιο αναφορικά με την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο μετά τη νομοθετική επίλυση του θέματος της συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ Α' Βαθμού.

■ Ο ένας (1) μήνας διαθεσιμότητας, λόγω διενέργειας μετάταξης στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας με το άρθρο 30 του ν.4223/2013 δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 περί αναγνώρισης του χρόνου διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται ρητά η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά ερωτήματα που έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφερομένους φορείς και εκκρεμούν στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α' Βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση / Εγκύκλιοι, Αποφάσεις, Συχνές Ερωτήσεις ΟΤΑ Α' Βαθμού / Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων / Εγκύκλιοι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΠηγή: Taxheaven