Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 868 ΕΞ 17.5.2016 Αγορά λογαριασμού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 868 ΕΞ 17.5.2016 Αγορά λογαριασμού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή

ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 17-05-2016
Αρ. πρωτ.: 868

Θέμα: «Αγορά λογαριασμού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 202εξ/29.2.2016 «Αγορά και πώληση λογισμικού» απάντησή σας, όταν το λογισμικό αποκτάται με σκοπό την μεταπώλησή του, θεωρείται απόθεμα. Συνεπώς, καταχωρείται στο σχετικό λογαριασμό των αποθεμάτων και κατά την πώλησή του εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης αγαθών, καταχωρούμενο στον τηρούμενο λογαριασμό πωλήσεων αγαθών.
Υπάρχουν λογισμικά τα οποία αγοράζονται από το χρήστη, εγκαθίστανται στον υπολογιστή και λειτουργούν χωρίς την οποιαδήποτε απαίτηση παραμετροποίησης (λογισμικά τύπου WORD, EXCEL, ADOBE κ.λπ.). Υπάρχουν όμως και λογισμικά τα οποία διατίθενται από τους dealers των εταιριών (π.χ. λογιστικά προγράμματα) τα οποία ενεργοποιούνται από την κατασκευάστρια εταιρία στο όνομα του αγοραστή και για να λειτουργήσουν απαιτούν εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του αγοραστή.
Πως πρέπει να χαρακτηριστεί αυτή η συναλλαγή για τον dealer; Αγορά αποθέματος (λογισμικό), πώληση αγαθού (λογισμικό) και παροχή υπηρεσιών (εγκατάσταση και παραμετροποίηση); Ή δαπάνη (η αγορά του λογισμικού) και παροχή υπηρεσιών (η διάθεση του λογισμικού και η παραμετροποίηση-εγκατάσταση κ.λπ.);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση στο ερώτημα είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και κρίσης της οντότητας.

Συγκεκριμένα:

1. Η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης θεωρείται έσοδο παροχής υπηρεσιών και η αξία του λογισμικού έσοδο πώλησης αγαθών.

2. Εάν η αξία του λογισμικού είναι μικρή σε σχέση με την αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης, το κόστος του λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος παροχής της υπηρεσίας.

3. Εάν η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης σε σχέση με την αξία του λογισμικού είναι μικρή, το κόστος της εγκατάστασης - παραμετροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος του πωλούμενου λογισμικού.

Για φορολογικές πτυχές του θέματος το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven