Αριθ. πρωτ.: ΤΚΕ/Φ1/13075/11.5.2016 Απάντηση της υπ' αρ. 1818/21.4.2016 Αναφοράς με θέμα «Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών»

Αριθ. πρωτ.: ΤΚΕ/Φ1/13075/11.5.2016 Απάντηση της υπ' αρ. 1818/21.4.2016 Αναφοράς με θέμα «Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών»

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/13075

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κορμός
Τηλέφωνο: 213-1313226
213-1313040
FAX: 210-3389145
e.mail: k.kormas@ydmed.gov.gr
e.mail: e.giannakou@ydmed.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:
1. Βουλευτή κ. Χ. Μπγιάλα
2. Υπουργείο Οικονομικών

Σε απάντηση της υπ' αρ. 1818/21.4.2016 Αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Χ. Μπγιάλας με θέμα «Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών», σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4354/2015, το επίδομα των απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο μας στο πλαίσιο της παρεχόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω διατάξεις και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες προχωρά στην επανεξέταση του καθορισμού των απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και ορεινότητας των περιοχών, καθώς και τις σχετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί για το εν λόγω θέμα.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
Μαρίνα Χρύση

Πηγή: Taxheaven