Αριθ. Πρωτ.: 549/16.5.2016 Καταβολή του 50% της α δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

Αριθ. Πρωτ.: 549/16.5.2016 Καταβολή του 50% της α δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

Αθήνα, 16.05.2016
Αριθ. Πρωτ.: 549

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10-Αθήνα
TELEFAX: 210 5203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 2131516116
e-mail: vpertns@vpakp.qr

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του 50% της α’ δόσης των οικογενειακών επιδομάτων».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Σ. Κεδίκογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2, της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227/Β') ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου μόνο της ΚΥΑ αρ. Δ27/οικ7943/263/2014(ΦΕΚ 701/Β ), η χορήγηση κατ’ έτος της προκαταβολής δεν είναι υποχρεωτική αλλά ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο οποίος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δικαιούχων.

Στον αρχικό σχεδίασμά της πολιτικής του ΟΓΑ είχε αποφασιστεί να καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά των Οικογενειακών Επιδομάτων, σε όσους θα υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτηση -δήλωση Α21 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016, καθόσον, στις προκαταβολές του Α' τριμήνου των ετών 2014 και 2015 διαπιστώθηκε ότι υπήρξε καταβολή ποσών σε μη δικαιούχους και δυσκολία στην ανάκτησή τους, με αποτέλεσμα η χορήγηση προκαταβολής να αποτελεί την έσχατη λύση.

Η αποχή όμως των φοροτεχνικών και η καθυστέρηση στο άνοιγμα του TAXIS, είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθούν μέχρι και την 20-4-2016, μικρός αριθμός (34.846) αιτήσεων Α21. Ο αριθμός των δικαιούχων προκαταβολής ανέρχεται σε 701.000 και είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού των υποβληθεισών αιτήσεων Α21.

Για τους λόγους αυτούς την 22-4-2016 προκαταβλήθηκε ως πληρωμή του Α' τριμήνου 2016 το 50% του ποσού της 1ης δόσης του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών και το υπόλοιπο θα καταβληθεί με την πρώτη δόση μετά την υποβολή της αίτησης δήλωσης Α21.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θ. ΦΩΤΙΟΥΠηγή: Taxheaven