Αριθ. πρωτ.: 235/18.5.2016 Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ  - Απάντηση σε Ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: 235/18.5.2016 Ρύθμιση οφειλών σε ΔΕΗ - Απάντηση σε Ερώτηση

Αθήνα 18-5-2016
Αρ. Πρωτ. 235

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 2106969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου
2. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3604/1.3.2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, σας γνωρίζουμε ότι:

- Δεδομένου ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα πρωταρχικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό, η προστασία των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών, που πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στην εξόφληση των λογαριασμών τους, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ.

- Σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας (ΦΕΚ Β'832/09.04.2013), ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να παρέχει ειδικά προγράμματα ρύθμισης λογαριασμών ή διακανονισμού παλαιότερων οφειλών, ιδίως μέσω δόσεων, σε πελάτες οι οποίοι είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν δυσχέρεια ή αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών κατανάλωσης, θέτοντας παράλληλα διαφανή και εύκολα επαληθεύσιμα κριτήρια.

Έχουν ήδη αποφασιστεί τα εξής:

• Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους. Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή.

• Από 01.08.2016 και εξής οι οικιακοί πελάτες, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών, ως εξής:

Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:

- Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής

- Μηνιαίες δόσεις: ύφος ίσο κατ' αρχάς με το 30 % του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36

Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):

- Προκαταβολή: 15 % της συνολικής οφειλής

-18 μηνιαίες δόσεις

- Η δυνατότητα μείωσης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης των 36 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, από τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και από τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ενέργειας.

- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το εγχείρημα είναι απαιτητικό εξαιτίας της δυσκολίας ελέγχου των ειδικών συνθηκών που οδηγούν στη μη ταύτιση του δηλωθέντος εισοδήματος και των πραγματικών συνθηκών διαβίωσης του καταναλωτή. Άρα, προτεραιότητα, κατά την μελλοντική υλοποίηση του εγχειρήματος, θα δοθεί στην ίση μεταχείριση των καταναλωτών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven