Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1079601 ΕΞ 2016/25.5.2016 Αιτήσεις παράτασης αποσπάσεων υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1079601 ΕΞ 2016/25.5.2016 Αιτήσεις παράτασης αποσπάσεων υπαλλήλων

Αθήνα, 25/05/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1079601 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 33 75 138
Fax: 210 33 75 058  

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξέταση τυχόν αιτήσεων παράτασης αποσπάσεων που λήγουν την 31-08-2016, (διευκρινίζεται ότι αφορά μόνο αποφάσεις αποσπάσεων που έχουν εκδοθεί έπειτα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουν αίτηση παράτασης απόσπασης έως και την 30/06/2016 στο fax 210 3375058.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις δεν είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση.

Της παρούσας να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven