Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1076294 ΕΞ 2016/18.5.2016 Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου

Αρ. πρωτ.: ΔΥΠΗΛΥ Δ 1076294 ΕΞ 2016/18.5.2016 Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου

Μοσχάτο, 18/05/2016
Αρ. πρωτ.:ΔΥΠΗΛΥ Δ 1076294 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Θεσ/νίκης και Χανδρή 1
Ταχ. Κωδ: 18646, Μοσχάτο
Πληροφορίες: Α Ζαχάρωφ
Τηλέφωνο: 2104802162
E-mail: secrD_dyphly@gsis.gr

ΘΕΜΑ: «Κατάλογος Εγκεκριμένων Ταξιμέτρων σε συνδυασμό με ΑΔΗΜΕ-Ταξιμέτρου»

Σχετ.: 1) Το αρ. πρωτ. 1047644 ΕΙ2016/Α 15108/1005/20-3-2016 έγγραφο της υπηρεσίας σας.
2) Οι με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΛΥ Δ 1060986 ΕΞ 2016/15-4-2016 και ΔΥΠΗΛΥ Δ 1068662 EΞ2016/28.4.2016 απαντήσεις της υπηρεσίας μας σε αναφορές βουλευτή.

Αναφορικά με το υπ. αριθμό 1 σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Όλες οι άδειες καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων έχουν ισχύ για τέσσερα έτη, και μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο επιτρέπεται η πώληση νέων ή μεταχειρισμένων, καθώς και η αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΟΛ.1234/9.10.2002-ΠΟΛ.1135/26.10.2005-ΠΟΛ.1220/13.12.2012), δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης εκμεταλλευτή, ούτε στην ίδια θέση μνήμης να υπάρχει περισσότερο από ένα ΑΦΜ.

2) Όλες οι άδειες ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων - σε ότι αφορά τη μεταβίβαση και όχι τη χρήση - έληξαν στις 7/12/2015. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η Μ) στη συνεδρίασή της στις 29/3/2016 παρέτεινε έως τις 31/8/2016 τις άδειες καταλληλότητας για τους κάτωθι τύπους ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων
α. P6F με αριθμό Έγκρισης 15 ΤΞΕ 372/10-7-2007 της επιχείρησης ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.
β. F3 Plus-F με αριθμό Έγκρισης 15 ΤΞΖ 436/4-6-2010 της επιχείρησης Π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε.Π.Ε.
γ. HALE TPD01A με αριθμό έγκρισης 15 ΤΞΙ 455/19-7-2010 της επιχείρησης ΥΙΟΙ Γ. ΧΑΣΑΠΗ Ο.E.

3) Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλες οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων-ανεξαρτήτως τύπου-επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται έως ότου πληρωθεί μία εκ των θέσεων εκμεταλλευτή. Απαγορεύεται ωστόσο η αλλαγή θέσης εκμεταλλευτή και η παραχώρηση χρήσης σε μη εντελώς κενή θέση μνήμης, καθότι αυτές οι ενέργειες αντιβαίνουν προς τις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες έλαβαν έγκριση οι ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων (ΠΟΛ.1234/9.10.2002- ΠΟΛ.1135/26.10.2005).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μιχάλης Μυτιληναίος

Πηγή: Taxheaven