Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ. Α42/5/27.5.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ. Α42/5/27.5.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2016

Αθήνα 27/05/2016
Αριθμ. Πρωτ. Α42/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου:  210 52 15 242
FAX: 210 52 23 228
E - mail: asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2016»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. Α 32097/2139/17.5.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές του Πάσχα 2016, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκίνητων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2016.


Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven