Αριθ. πρωτ.: /19.5.2016 Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1882/21.4.2016 Αναφορά με θέμα: «Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας με θέμα την κάρτα πολιτισμού»

Αριθ. πρωτ.: /19.5.2016 Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1882/21.4.2016 Αναφορά με θέμα: «Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας με θέμα την κάρτα πολιτισμού»

Ημ/νία: 19/05/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82 Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : tmnpke@culture.gr

Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1882/21.4.2016 Αναφορά με θέμα: «Επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας με θέμα την κάρτα πολιτισμού»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1882/21.4.2016 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, Βασιλείου Κεγκέρογλου και Χαράς Κεφαλίδου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32−Φ56/370862/218709/12209/7831/24.12.2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2916/Β/31.12.2015) «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».

Οι κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού δεν συμπεριλαμβάνονται σε όσους απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου καθώς σύμφωνα με το αρ. πρ. Γρ.Πρ./4262/18.3.2016 έγγραφο του Τ.Α.Π., το οποίο επισυνάπτεται, η έκδοση της σχετικής Κάρτας καταργείται. Με το ως άνω έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι Κάρτες Πολιτισμού που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Σε ότι αφορά στους δημοσιογράφους και τους γονείς πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, σημειώνουμε ότι έχει ήδη προωθηθεί προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής του ταυτότητας, ενώ για τους γονείς πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών η σχετική απαλλαγή ισχύει ισοβίως.


Ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Πηγή: Taxheaven