Αρiθμ. Πρωτ.: 523/25.5.2016 Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρiθμ. Πρωτ.: 523/25.5.2016 Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ


 Αθήνα 25.5.2016
 Αρτθμ. Πρωτ.: 523
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524
 
ΘΕΜΑ: «Καταβολή ενισχύσεων σε δικαιούχους»
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Π. Ηλιόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα ε§ής:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτημάτων αναθεώρησης των Τίτλων των Προσωρινών Δικαιωμάτων και των αιτημάτων διόρθωσης λαθών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην έκδοση των οριστικών Τίτλων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης της περιόδου 2015-2020. Για την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου του συνόλου των αιτημάτων μεταβολών που υπέβαλλαν οι δικαιούχοι το 2015, αλλά και τα αποτελέσματα του ελέγχου των αιτήσεων αναθεώρησης επί των προσωρινών δικαιωμάτων.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας διαδικασίας και των απαραίτητων ελέγχων των αιτήσεων των δικαιούχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη στην καταβολή του ποσού των 162.685.573,40 € σε 614.173 δικαιούχους για τη 2η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης και στην καταβολή του ποσού των 550.944.100,06 € σε 641.817 δικαιούχους για την πληρωμή της πράσινης ενίσχυσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 

Πηγή: Taxheaven